projektowanie ogrodów i terenów zielonych

Jak wygląda projektowanie ogrodu?

» Jak przebiega przygotowanie dokumentacji projektowej?

 

Pierwsze spotkanie architekta krajobrazu z inwestorem

Podczas pierwszego spotkania projektant ustala z inwestorem główne kryteria według, których powinien zostać stworzony projekt ogrodu.

Architekt krajobrazu zbiera niezbędne informacje dotyczące terenu zagospodarowania, objętego pracami projektowymi. Dobrze widziany jest podkład geodezyjny lub inny plan sytuacyjny ze skalą lub zwymiarowanymi obiektami znajdującymi się w granicach opracowania. Projektant dokonuje pomiarów terenowych, które mają za zadanie uzupełnić materiały dostarczone przez inwestora.

 

Drugie spotkanie architekta krajobrazu z inwestorem

Podczas drugiego spotkania projektanta z inwestorem odbywają się konsultacje dotyczące projektu. Projektant uwzględnia sugestie i propozycje zmiany w prezentowanym projekcie.

Propozycje zmian przy projektowaniu ogrodu powinny pokrywać się z priorytetowymi założeniami ustalonymi na pierwszym spotkaniu.

 

Trzecie spotkanie architekta krajobrazu z inwestorem

Podczas trzeciego spotkania projektanta z inwestorem, z reguły dokonuje się akceptacja i rozliczenie projektu.

Podczas projektowania ogrodu i tworzenia dokumentacji projektowej często wykonywana jest dodatkowa usługa – trójwymiarowa wizualizacja projektu ogrodu. W komputerowo wygenerowanej przestrzeni tworzy się model projektowanego ogrodu, który w znacznym stopniu pomaga wyobrazić sobie jak wygląda ogród w określonym czasie od założenia.