projektowanie ogrodów i terenów zielonych

Kompleksowe zakładanie ogrodów i terenów zielonych

Oferujemy kompleksową usługę przy urządzaniu ogrodu lub terenu zielonego. Usługa wykonywana jest kompleksowo począwszy od założeń projektowych stworzonych wspólnie z klientem poprzez projekt ogrodu, wizualizację projektu, aż po realizację ogrodu pod nadzorem autora projektu.

Przygotowanie założeń projektowych do urządzanego ogrodu

Przygotowanie założeń projektowych jest bardzo ważnym elementem realizacji projektu ogrodu. Przeprowadza się ankietę co do wymagań klienta. Istotne są zarówno osobiste odczucia inwestora jak i konkretne oczekiwania co do wyglądu ogrodu. Określa się wizję zielonej przestrzeni oraz zakres prac nad projektem, wyznacza się granice opracowania w terenie. Wskazuje się użytkowników terenu oraz definiuje się styl realizowanego projektu, inwentaryzuje się istniejące rośliny, bada się rodzaj gleby. Ponadto wybiera się typ preferowanej kostki brukowej oraz elementy małej architektury, które będą częścią realizowanego ogrodu. Sprawdza się obecność istniejącego oświetlenia nocnego tak, by móc dobrze zaplanować oświetlenie w nowo projektowanym terenie.

Przygotowanie projektu ogrodu

Przygotowanie projektu ogrodu jest bardzo ważnym elementem urządzania ogrodu. W oparciu o projekt będą pracowały ekipy urządzające ogród. Praca nad projektem zagospodarowania terenu to czas, w którym zostaje przemyślany funkcjonalny, estetyczny i techniczny aspekt urządzanego ogrodu. Projekt zagospodarowania przestrzeni jest równie ważny jak projekt budowlany. Z projektu zagospodarowania terenu mogą korzystać następujące grupy robocze: osoby zakładające ogrodzenie, brukarze, ogrodnicy, osoby zakładające nawodnienie ogrodu, elektrycy. Przy tworzeniu projektu ogrodu zwraca się uwagę na sąsiedztwo, kierunki wiatru, obecność kurzu i hałasu jak również na widoki krajobrazowe takie jak las czy jezioro.

Wizualizacja projektu urządzanego ogrodu

Coraz częściej stosuje się komputerową wizualizację projektu ogrodu. Dzięki wizualizacji komputerowej można sprawdzić czy przygotowany projekt urządzanego ogrodu spełnia oczekiwania inwestora.

Dobór doświadczonej ekipy ogrodników urządzających ogród oraz nadzór projektanta

Bardzo ważne jest aby ogród urządzany był przez ogrodników posiadających wiedzę oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe. Właściwie wykonane prace dają gwarancję pomyślnego zakończenia projektu. Wielu inwestorów korzysta z nadzoru projektanta nad wykonaniem ogrodu oraz korzysta z jego doświadczenia przy doborze odpowiedniej ekipy do urządzenia ogrodu.

Dobór roślin i materiałów

Sprawdzoną praktyką jest pomoc w doborze roślin do urządzanego ogrodu. Na rynku łatwo jest kupić rośliny chore lub uszkodzone, które mogą popsuć cały efekt. Dlatego często korzysta się z pomocy doświadczonych osób w doborze roślin do sadzenia, szczególnie jeśli są to drogie rośliny a ich choroba może wpłynąć na wygląd całego ogrodu.